Exchange & Returns – เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

  • สินค้าซื้อแล้วไม่สามารถคืน หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • หากสินค้ามีปัญหาสามารถนำมาเปลี่ยนได้ภายใน 7 วันเท่านั้น
  • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าได้ 1 ครั้งเท่านั้น
  • สงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าเฉพาะลูกค้าที่มีใบเสร็จเท่านั้น
  • สินค้าที่นำมาเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพ 100% โดยที่ยังไม่ตัดป้ายและอุปกรณ์ต่างๆยังอยู่ครบ
  • สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนสินค้าได้ที่เบอร์ 065-909-8199